MİKRO EKONOMİDEN MAKRO EKONOMİYE GEÇİŞTEKİ FAKTÖREL ETMENLER