Signature

Bir kurumun en de¤erli varlığı itibarıdır.İtibar kendiliğinden  ortaya ç›kan bir sonuç değil, yönetilerek geliştirilebilen  bir değerdir. İtibar, kurumların çeçeşitli paydaşları 
 ile olan ilişkilerinde gösterdikleri tutarlı davranışların  sonucunda kazanılabilir.Kurumsal itibarı  yüksek olan kuruluşlar , pazarlama faaliyetlerini rakiplerine göre daha
az maliyetle yürütebiliyorlar; daha fazla kanallar ile pazarlıklarında daha iyi sonuçlar alabiliyorlar; yeni müflteri edinme veya eski müşterilere yeni ürünler
sunmada daha başarılı  olabiliyorlar ve rakiplerinden gelecek tehditlere karşı koyabilmek için müşterilerini kaybetmeksizin zaman kazanıyorlar. En önemli
rekabet unsurunun zaman olduğu bir dönemde, belki de en önemli kazanım,tehditlere cevap verecek zamanın kazanılmasıdır.
Ürün tanıtım , ürün pazarlaması ve ürün markasından öte bir kavram olan itibar yönetimi ancak planlı ve disiplinli bir yaklaşımla başarıya ulaşabilir.
Bu görev herhangi bir departmana devredilmemesi gereken, bizzat üst yönetim tarafından üstlenilecek bir görevdir. Çünkü başarılı  bir itibar oluşturmak  sadece pazarlama, reklam ve halkla ilişkiler faaliyetlerini deği  kurumun tüm fonksiyonlarını bu hedefle yönetmekten geçer.