Signature

 

 MUHASEBE SİSTEMLERİ REVİZYONU DANIŞMANLIĞI 
Muhasebe revize hizmetlerini dış kaynak (Outsourcing) vasıtasıyla gerçekleştirmek şirketinize ne tür faydalar sağlayacaktır?
Muhasebe kayıtlarının genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile Vergi Usul Kanunu’ na uygunluğunun sağlanması.
Yasal defterlerin VUK ’a ve TTK’ya uygunluğunun sağlanması.
Vergi Beyannamelerinin düzenlenmesi veya şirket tarafından hazırlanan beyannamelerin kontrolü.
Her türlü muhasebe ve vergi danışmanlığı.