Arge İnovasyon Ve Fikir Yönetimi Süreci Danışmanlığı

NEDEN AR-GE YAPILMALIDIR ?

“Tercih edilmek için farklı olmak, farklı olmak için de Ar-Ge yapmak gereklidir.”

Günümüzde her işletme gerekli yatırımlar sayesinde hemen her şeyi üretebilir hale geldi. Ancak rekabet ortamında ürünlerin müşteri gözünde farklılaşması ve tercih edilir hale gelmesi için diğerlerinden daha üstün özelliklere sahip olması gerekir. Katma değer olarak adlandırılan bu üstün özellikler ise AR-GE çalışmaları ile ürüne bilgi, teknoloji ve emek katarak sağlanabilmektedir. Günümüz rekabet ortamında, AR-GE çalışmaları yapmayan veya stratejileri içerisinde AR-GE çalışmaları bulunmayan şirketlerin yaşama şansları ve karlılıkları giderek azalmaktadır.

yönetim danışmanınız olarak uzman teknik ekibimizle birlikte, şirketlerin AR-GE proje fikirlerini başvurulacak kurumun değerlendirme kriterlerini esas alarak hazırlamaktayız. Ayrıca, bir yüksek lisans tezi yazar gibi makale ve paternt taraması yaparak AR-GE projesi yazımında literatüre yer vermekte ; bu sayede TÜBİTAK Danışmanlığını ve AR-GE Sistematiği oluşumunu başarıyla yapmaktayız.

Bizimle çalışmak firmanız için ihtiyaç duyduğunuz yenilikçi ve rekabetçi ortamı yaratacaktır. ekibimizde genç beyinler ve genç nesil muhendis ve ekibi bulunmaktadır.

Firmanız için ihtiyaç duyduğunuz :

ARGE, ÜRGE, HİZGE, İŞGE ve İnovasyon arasındaki farklar nelerdir, şirketimin hangisine ihtiyacı var?
İnovasyon nedir, nasıl yapılır ve inovasyon süreci yönetimi nasıl şirket politikasına dönüştürülür?
Araştırma geliştirme nasıl sürdürülebilir şekilde şirket politikanıza dönüştürülebilir?

sorularınıza cevap buluyoruz.

BİZİMLE ÇALIŞMAK İÇİN ÇOK NEDENİNİZ VAR

Contact Icon