İnsan Kaynakları Danışmanlığı

İnsan Kaynakları Yönetiminde

Geleceğe yapılacak yatırım insana yapılan yatırımdır. Firmanın da mutluluğu çalışanlarına bağlıdır.

Sizlere ;

İnsan Kaynaklarını verimli ve etkin biçimde yöneterek, çalışanlarından en üst düzeyde performans elde etmesi ve çalışanların memnuniyet, isteklilik ve bağlılıklarının en üst düzeye çıkarılmasına

yönelik hizmetler sunarak çalışan memnuniyetini ve onların size sağlayacağı katkıyı arttırarak insana yaptığınız yatırıma katkı sağlıyoruz.

Bu amaç doğrultusunda, çağdaş İnsan Kaynakları Yönetimi altyapısı sistem ve süreçleri, birbirleri ve kurumdaki diğer yönetim sistem ve süreçleriyle entegre biçimde işler duruma getirilmektedir.

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ FONKSİYONUNA YÖNELİK BAŞLICA DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ ŞUNLARDIR:

Organizasyonel Gözden Geçirme ve Yeniden Yapılandırma

Norm Kadro Analizi ve Norm Kadro Sayı ve Parametrelerini Belirleme

Yetkinlik Yönetimi

İş Değerleme ve Ücret Yönetimi

Hedef Yayılımı ve Bireysel Performans Yönetimi

Mutlu çalışan daha çok üretim daha güçlü firmalar demektir.

Leave a Comment

Contact Icon