Süreç Yönetimi

Profesyonel Süreç Danışmanı olarak çalışma yada çalışmaların iyileştirilmesi için, müşterinin iç ve dış ortamında oluşan olayları algılar, anlar ve işlem olaylarına izin veren müşteri ile bir ilişki oluşturulmasına katkı sağlıyoruz

İs süreçlerinin ve çalışanların performansı, şirket üst yöneticilerinin ajandalarında yer alan önemli konulardan biridir. Teknolojinin ve ihtiyaçların değişmesi ile şirketlerin performans yönetim kültürü de değişir. Bu kapsamda, teknolojik araçlarla süreçlerin anlık olarak izlenmesi ve karar destek mekanizmalarının geliştirilmesi önem taşır. Etkin bir performans yönetim yapısında, şirket hedeflerinin çalışanlara indirgenmesi amaçlanır.

performans yönetim sisteminin kurulması ve izlenmesi adımlarında şirketlere ve üst yönetime destek olur:

Şirket – departman – çalışan hedeflerinin belirlenmesi ve ilişkilerinin kurulması

Hedeflere ilişkin iyi uygulamaların şirketler ile paylaşılması

Ölçüm kriterlerinin ve sıklıklarının belirlenmesi

Hedeflere yönelik ödül ve prim sistemlerinin tasarlanması

Üst yönetim izleme ve takip mekanizmasının kurulması

Contact Icon