Kurumsal yönetim danışmanlığı, işletmelerin kurumsallaşma yolunda başvurabileceği bir hizmettir. Bu kapsamda, işletmelerin strateji ve hedeflerinin, şirket politikalarının, temel iş süreçlerinin ve şirket içi organizasyon yapısının tüm yönüyle analiz edilmesini sağlar. Bu durum analiz sonucunda, şirketin yapısına uygun olarak bir yol haritası belirlenir. Yılların verdiği deneyim, farklı sektörler üzerinde yaptığımız önemli referans çalışmalar ve uzman kadromuzla hizmet vermekteyiz.

Yönetim danışmanlığı ile ilgili sunduğumuz eksiksiz hizmetlerle, zaman ve maliyet açısından nasıl yönetileceği, müşteriler açısından ise nasıl bir hizmet sunulabileceği ile ilgili ÖNGÖRÜLERDE  bulunuyoruz.

 Şirketin yeniden yapılandırılması, bütçe düzenleme uygulamaları, iç denetim sisteminin nasıl hayata geçirileceği, finans raporlarının analiz edilmesi, maliyet kontrol sisteminin uygulanması, risk danışmanlığı gibi hayati konularda da müşterilerimizin ihtiyaçlarına çözüm sunuyoruz.

Profesyonel uzman desteğiyle alınan kararlar, şirketinize değer katıyor. Günümüzün zorlu rekabet şartlarında, şirketlerin organizasyonel yapılarının ve iş süreçlerinin stratejik hedeflerine uygun olarak belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Şirketlerin önemli yönetimsel kararlarını doğru almaları; mevcut şartların çok yönlü bakış açısıyla incelenmesini ve uluslararası düzeyde bilgi ve deneyime sahip uzman desteğini gerektirir.

 Şirketiniz için olası risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi,  operasyonlarınızın kesintisiz yürütülmesi ve hedeflerinize uygunluğunun sağlanması önceliğimizdir.

Yönetim danışmanlığı alanında tecrübeli uzmanlarımızla sağladığımız profesyonel hizmetlerle, zaman ve bütçe açısından doğru yönetilen ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmaktayız. Yönetim danışmanlığı hizmetlerimizden bazıları aşağıda yer almaktadır:

  • Kurumsal yönetim danışmanlığı,
  • Şirket yeniden yapılandırmaları,
  • Bütçeleme sistemi kurulması,
  • İç kontrol ve iç denetim sistemleri kurulması,
  • Muhasebe ve finansal raporlama danışmanlığı,
  • Maliyet kontrol sistemi kurulması,
  • Finansal risk danışmanlığı.

Stratejemiz