Şirketlerin sahip oldukları kaynakları verimli kullanmak gibi bir zorunlulukları vardır. Satış öngörülerine ve üretim planlarına göre hammadde, yarı mamül, sarf malzeme ve mamül stoklarının yönetilmesi son derece önemlidir.

Şirketlerin üretim modeliyle uyumlu olan bir stok politikası geliştirmesi; satış öngörülerini destekleyecek malsız kalmayacak bir stok politikası oluşturması sürdürülebilir faaliyetler açısından önemlidir. Şirketlerin faaliyet alanı ne olursa olsun sürdürülebilir bir faaliyet oluşturmalarında stok modellemesi önemli bir role sahiptir. Stokların belli bir politikaya göre oluşturulması, saklanması, yönetilmesi ve satın alma sürecine etkileri karar vericiler için belirleyicidir. Stokların fiziki olarak saklanması koşulları da depo yönetimi modellemeleri için önemlidir.

​Şirketlerde sağlıklı bir MRP çalıştırılabilmesi, sağlıklı bir izlenebilirliğin sağlanabilmesi için doğru bir stok politkası ve bunu destekleyecek bir depo yönetimi modeli oluşturulmalıdır.

​Depo ve Stok Yönetimi Danışmanlığı hizmetini sunan danışmanlarımız farklı sektör ve büyüklükteki firmalarda edindikleri izlenebilirliğin sağlanması konusundaki deneyimlerini, bu hizmeti talep eden müşterilerimize sunmaktadır.

 

 Depo ve Stok Yönetimi danışmanlığı deneyimlerini aşağıdaki farklı başlıklar altında sunmaktadır;

 • Mevcut Durum Analizi çalışmaları
 • Stok politikası oluşturma çalışmaları
 • Stok yönetim modeli çalışmaları
 • Stok takip sistemi kurulumu çalışmaları
 • Depo fiziksel alan uyarlama çalışmaları
 • Adresleme çalışmaları
 • Depo yönetim modeli oluşturma çalışmaları
 • İzlenebilirlik çalışmaları
 • Depo ve stok süreç kritik performans göstergeleri-KPI belirleme
 • Depo ve stok süreç kritik performans göstergeleri-KPI ölçümleme
 • Raporlama çalışmaları

Stratejemiz