Muhasebe revizyonu firmaların mali tablolarının kanunlara ve mevzuatlara uygun olması, firmaların planlama ve strateji belirleme gibi konu başlıklarında önem arz etmektedir. Mali tabloların doğruluğunun korunması, geleceğe yönelik adımlar için etkin bir temel olması adına revizyon çalışmalarının düzenli olarak gerçekleştirilmesi önerilmektedir.

MUHASEBE REVİZYONU, DENETİM VE RAPORLAMA

Düzenli olarak gerçekleştirilen muhasebe revizyon hizmetleri firmalara pek çok konuda avantajlar sağlar. EU TAX olarak, muhasebe revizyon, denetim ve raporlama konusunda destek sağlıyoruz. Bu alandaki hizmetlerimizden ilki firmaların tutmaları gereken mecburi defterlerin kayıt usullerinin ve tasdik edilebilirliklerinin Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde kontrol edilmesidir.

Katma Değer Vergisi, Muhtasar, Damga Vergisi Beyannameleri ile SSK bildirgelerinin doğruluğu, muhasebe kayıtları ile tutarlı olması, aritmetik ve oransal açıdan doğru olması ile beyanname ödemelerinin zamanında ve eksiksiz olarak yapılmasının kontrol edilmesi de firmaların mali güvenliği açısından önemlidir. Söz konusu kontrollerin düzenli olarak yapılması firmaların mali açıdan kanun ve mevzuatlara uygun olarak faaliyetlerine devam etmelerini sağlayacaktır.

Firmaların önemli kaynaklarından bir diğeri olan çalışanlarla ilgili olarak, personel bordroları test edilmekte, ardından ücret tahakkuklarının doğru bir şekilde muhasebeleştirilmesi açısından gerekli kontroller gerçekleştirilmektedir.

Bordroların yanı sıra düzenlenen alış-satış faturalarının da örneklem yöntemi ile test edilmesi firmalara mali açıdan kontrol edilebilirlik ve avantaj sağlar. Revizyon hizmetlerinde satış faturaları usullere uygunluk, aritmetik doğruluk ve gerçekleştirilen muhasebe kaydının doğruluğu açısından kontrollerden geçirilir.

MUHASEBE SİSTEMLERİ DANIŞMANLIĞI

Muhasebe sistemi, bir şirket içindeki tedarik, üretim ve pazarlama sistemleri kadar önemlidir. Çünkü, iyi çalışan bir muhasebe sistemi, yöneticilere hızlı, doğru ve güncel finansal veriler sağlayarak, yöneticilerin doğru kararlar almalarını ve şirketi iyi bir şekilde yönetmelerini sağlar. Bu nedenle, hızlı çalışan ve doğru veriler üreten bir muhasebe sisteminin kurulması işletmeler için vazgeçilmez bir gereksinimdir.

Şirketler, sürekli değişen mevzuat ve ekonomik koşullara paralel olarak, muhasebe ve vergi yükümlülüklerini daha etkin yönetebilmek için kaliteli ve gelişmiş süreçlere gereksinim duymaktadırlar. Özellikle orta büyüklükteki şirketler açısından, bu gereksinimlerin karşılanması için dışarıdan hizmet alınması, hem yetkin kişilerin bu hizmeti sunması hem de maliyet avantajı nedeniyle uygun bir seçenektir.

konusunda uzman personeliyle şirketlerin bu ihtiyaçlarını etkin ve etkili bir şekilde ve uygun maliyetlerle yerine getirmelerine yardımcı olmaktadır. Sunduğumuz  hizmetlerle, şirket yöneticilerinin ve personelinin esas faaliyet alanlarına odaklanmalarına katkı sunarak, şirket çalışanlarının verimliliğini artırmakta ve şirketlerin büyümelerine yardımcı olmaktadır.

Muhasebe sistemi, şirket yöneticileri için doğru ve güncel veriler sunabilmelidir. Şirketin büyüklüğü, faaliyet gösterdiği sektör, tedarik süreçleri muhasebe sisteminin yapısını etkilemekte, bir şirket için kurulan muhasebe sistemi başka bir şirkette çalışmayabilmektedir.

 Her bir şirketi dikkatli bir şekilde analiz ederek, şirketin ihtiyaçlarını belirledikten sonra, etkin çalışan bir muhasebe sistemi kurulması, tüm mali tablolarının düzenlenmesi, bu tabloların takip edilmesi ve raporlanması hizmetlerini sunmaktadır. Vergisel açıdan da önemli olan muhasebe sisteminin hızlı, doğru çalışması ve güvenilir veriler üretmesi daha sonra yapılacak vergi incelemeleri açısından da riskleri azaltacaktır.

MUHASEBE MALİ DANIŞMANLIK KONUSUNDA 1994 DEN BERİ İSTİRAR VE GÜVENLE SÜREKLİ KENDİSİNİ YENİLEYEN UZMAN EKİPLE  FARKLI BAKIŞ ACISIYLA SİZİN ÇÖZÜM ORTAĞINIZ OLUYORUZ.

Stratejemiz